Kontakti

Spoštovani,

za vsa vprašanja o mednarodni konferenci “Podnebne spremembe”, ki jo organizira Društvo učiteljev geografije Slovenije v času 5. 6.–6. 6. 2020, dobite odgovore na naslovu: info@drustvo-dugs.si.

Organizacijski odbor: Andreja Bečan, Rožle Bratec Mrvar, Nina Farič, Mojca Janžekovič, Nataša Mrak, Mirsad Skorupan – vodja organizacijskega odbora in Kristina Šturm.

Strokovni odbor: dr. Mitja Bricelj, dr. Tatjana Kikec, mag. Igor Lipovšek, dr. Karel Natek, dr. Stanko Pelc.

Uredniški odbor zbornika: Andreja Bečan, dr. Mitja Bricelj, Nina Farič, Mojca Janžekovič, mag. Igor Lipovšek, Nataša Mrak in Mirsad Skorupan – glavni urednik zbornika, Kristina Šturm.