Kontakti

Spoštovani,

za vsa vprašanja o mednarodni konferenci “Podnebne spremembe”, ki jo organizira Društvo učiteljev geografije Slovenije v času 5. 6.–6. 6. 2020, dobite odgovore na naslovu: info@drustvo-dugs.si.

Programski odbor konference: dr. Mitja Bricelj, dr. Tatjana Kikec, dr. Karel Natek, dr. Stanko Pelc, Andreja Bečan, Rožle Bratec Mrvar, Nina Farič, Mojca Janžekovič, Nataša Mrak,  Kristina Šturm in mag. Igor Lipovšek – vodja programskega odbora.

Organizacijski odbor: Andreja Bečan, Rožle Bratec Mrvar, Nina Farič, Mojca Janžekovič,  Nataša Mrak in Mirsad Skorupan – vodja organizacijskega odbora.

Uredniški odbor zbornika: Andreja Bečan, dr. Mitja Bricelj, Nina Farič, Mojca Janžekovič, mag. Igor Lipovšek, Nataša Mrak, Mirsad Skorupan, Kristina Šturm.