Razpis

Društvo učiteljev geografije Slovenije  vabi na

2. MEDNARODNO KONFERENCO  “Podnebne spremembe”

Z mednarodno konferenco želimo izmenjati zanimive in poučne pristope pri poučevanju geografije in drugih predmetov na področju podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.

Vabljeni učitelji in drugi, da predstavite svoje izkušnje/primere poučevanja mladih o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje. Veseli bomo vaših predstavitev različnih učnih strategij, novosti, terenskega dela, uporabe IKT in podobno, s katerimi spodbujate učenčevo in svojo (učiteljevo) ustvarjalnost. Ker večji del šolskega pouka poteka v učilnici, so dobrodošli tudi primeri učnih ur v razredu, v trajanju do največ dve šolski uri. Prav tako je velikega pomena spodbujanje mladih k aktivnemu sodelovanju pri razumevanju podnebnih sprememb ter dejavnem vključevanju v lokalne skupnosti in okolje.

Glavne poudarke in usmeritve pomena razumevanja podnebnih sprememb in njihovo umeščanje v pouk bodo predstavili vabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine. Mednarodna konferenca je priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in tudi druženja učiteljev geografije in sorodnih ved.

Udeleženci z referatom in pisnim prispevkom prejmejo potrdilo po 20. členu č2, ostali udeleženci, ki bodo dejavno navzoči 16 ur, pa prejmejo potrdilo po 19. členu pravilnika o napredovanju.

Učitelji boste svoje prispevke lahko predstavili  v enem od naslednjih sklopov:

  • Promet – uporaba javnega prometa, zmanjševanje transporta;
  • Kmetijstvo in prehrana – proizvodnja hrane, suša, lokalna prehrana, samooskrba;
  • Energetika – obnovljivi viri, učinkovita raba, zmanjšanje porabe;
  • Biotska raznovrstnost – izginjanje vrst, invazivne vrste;
  • Proizvodnja in potrošnja – odgovorna poraba, manj je več, krožno gospodarstvo;
  • Vodni krog – poplave, vodni viri;
  • Življenjski slog – turizem in potovanja, prosti čas;
  • Migracije – begunci, dnevne migracije;
  • Odpadki – nevarni odpadki, brez odpadkov, odlagališča, sežigalnice.

Vabilo na konferenco